Élhető település kialakítása Zimányban

TOP-Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00092

A kedvezményezett neve: Zimány Község Önkormányzata
Konzorciumi tagok: Somogy Vármegyei Önkormányzat
A fejlesztés tárgya, célja: Élhető település kialakítása Zimányban
A szerződött támogatás összege: 50 042 295,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.09.29.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:
A projekt célja az 533 lakosú, somogyi kistelepülés, Zimány jelenleg funkció nélküli zöldterületeinek megújítása, közösségi, rekreációs funkcióval való ellátása, így a belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése, valamint meglévő árkának rekonstrukciója, amely során az árokmeder kotrása, rekonstrukciója és cserjézése valósul meg.

Megvalósuló tevékenységek:
Települési kékinfrastruktúra fejlesztése:
A település vizeit a település nevét viselő árok vezeti le. Az árok befogadója a Baté‐Magyaratádi vízfolyás. Az évek során a vízfolyás becserjésedett, több helyen fás részek is kialakultak. A vízfolyás benőttsége akadályozza a vizek zavartalan lefolyását. A fennakadó uszadék elzárja a víz útját és az árok feliszapolódott, elfajult. A feliszapolódott árok visszaduzzasztást eredményez, mely a település árkaira is hatással van. A projekt keretében a bel-és külterületi földárok mederkotrása és a mederbe természetes módon nőtt fák eltávolítása valósul meg.
Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése:
A fásítás a Kossuth Lajos utcában tervezett, ami Zimányt kelet-nyugati irányba szeli ketté, és a falu fő utcája. Jellemző az árok és járda közti széles zöldterület. Ezek a területek nem egységesek, a lakosság egy része gyümölcs vagy nem termő fával ülteti be, míg mások örökzöld fákat vagy bokros növényeket telepítenek, de sok helyütt csupán füves területek vannak, így nem mutatnak egységes településképet, ami a falukép és a község megítélésének romlásához járul hozzá. A projekt keretében növényesítés, virágosítás és fásítás tervezett, mely hozzájárul az egységes utcakép kialakításához.
Közösségi célú tevékenységek:
Az idősek nappali ellátójánál a dombos területen egy járda kialakítása tervezett, mivel itt a zöldterületen letaposott ösvényen közlekednek, ami egyrészt felázott és megfagyott talajon veszélyes, másrészről egyáltalán nem esztétikus, így rontja a településképet. Ide növényültetés is tervezett, valamint utcabútorok kihelyezése (pad, hulladékgyűjtő), mivel ezekből nagyon kevés van a faluban, továbbá okos közösségi pont kialakítása is történik okos pad elhelyezésével.

Vissza
Utolsó módosítás: 2024. 05. 13. 19:31
Fel