A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedései 2020. 09. 21., Hétfő, 14:29

Az alábbiak szerint tájékoztatom Magyaratád, Patalom, Orci és Zimány települések lakosságát az újabb védelmi intézkedésekről:

I. Maszkviselési szabályok 2020. szeptember 21-től

1. A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével a következő helyeken, esetekben mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje:

a) a tömegközlekedési eszközön,
b) vendéglátó üzlet vendégei kivételével – az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,
c) – a vendéglátó üzlet vendégei, továbbá az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpont területén,
d) a fellépők kivételével az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény helyszínén,
e) – az irodák és az üzemi helyiségek kivételével – a mozi területén,
f) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
g) közművelődési intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
h) közösségi színtér látogatók számára nyitva álló területén,
g)   ügyfélfogadási időben
    • a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,
    • postán az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá
    • minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,
    • minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak.

2.  Az egészségügyi intézmény területén mindenki köteles maszkot viselni. Az ápolt beteg az elhelyezésére szolgáló kórteremben nem köteles a maszk viselésére.

3. Az 1. és 2. pont szerinti esetekben az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a tömegközlekedési eszközön vagy a helyiségben tartózkodók a maszkot előírás szerint viseljék, ennek érdekében a szolgáltatás, illetve az üzemeltetett intézmény működésére, igénybevételre vonatkozó szabályozásban az igénybevétel rendjének megsértése esetén intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatnak.  

4. Az a személy, aki a tömegközlekedési eszközön maszk nélkül utazik a viteldíjon felüli többletdíj (pótdíj) megfizetésére kötelezhető. Azt a személyt, aki a tömegközlekedési eszköz vezetőjének, vagy az üzemeltető más alkalmazottjának felszólítására sem viseli előírás szerint a maszkot, vagy nem hagyja el a tömegközlekedési eszközt, azt a tömegközlekedési eszköz vezetője köteles az utazásból kizárni, ellene rendőri intézkedést kezdeményezni, és gondoskodni e személynek a tömegközlekedési eszközről történő leszállításáról.

5. Azt a személyt, aki a maszkot az 1-2. pontban felsorolt helyiségekben az üzemeltető felszólítására sem viseli az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.
A maszkviselési kötelezettség betartását, a fővárosi és megyei kormányhivatal, üzletek esetében a kereskedelmi hatóság köteles ellenőrizni. A maszkviselési kötelezettség betartását az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) is ellenőrizheti.

6. 2020. október 3-tól a kereskedelmi hatóság az üzletek, vendéglátó helyek esetében, figyelmeztetés, második szabályszegés estén 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szab ki, a kötelezettség harmadik alkalommal történő megszegése esetén az üzletet, illetve a helyiséget legalább 3 napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja. A kötelezettség negyedik alkalommal történő megszegésétől kezdve az üzletet, illetve a helyiséget legalább a kötelezettségszegések alkalmainak számával megegyező számú napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja. Szankció nem alkalmazható, ha az üzemeltető a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen ha a jogsértő személyt felszólította távozásra, vagy a jogsértő személy kiszolgálását megtagadta, és azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.
II. Egyéb szabályok

7. A köznevelési intézményekben, valamint a szakképző intézményekben testhőmérést kell alkalmazni 2020. október 1. napjától.
8. A vendéglátó üzletben 23.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni. Ez alól kivétel az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából szükséges időtartamú tartózkodás.

Magyaratád, 2020. szeptember 18.                                                                Prisztács Éva jegyző

Vissza
Fel